Rybářský rozcestník

Zasedal XVII. Republikový sněm ČRS, byl volební. Rybářský svaz má nového předsedu, ale i další funkcionáře

Volební sněm ČRS si zvolil, kromě jiného, nového předsedu ČRS. Stal se jím PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA. Ovšem sněm nevolil jen samotného předsedu ČRS, ale také předsedy krajů a další důležité funkcionáře.

Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů se Sněmu zúčastnilo 144 delegátů a 14 členů Republikové rady. Tento počet zajistil nutnou většinu pro usnášeníschopnost Sněmu. Asi nejdůležitější práce celého sněmu byla volba nového vedení ČRS včetně jeho předsedy. Stal se jím kandidát na funkci předsedy Rady ČRS za Zpč PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA.

A kdo je vlastně PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA?

V současnosti pracuje jako velitel městské policie Plzeň. Původem je obráběč kovů, později si dodělal maturitu a získal také titul Mgr., MSc., MBA. Je to také člen výboru ZčÚS, vedoucí sportovních odborů a mládeže při ZÚS, člen ORT při Radě ČRS, předseda MO ČRS Plzeň 2, vedoucí odboru RT v MO. V minulosti byl člen juniorské a následně i seniorské reprezentace Československé republiky v rybolovné technice.

A jaké jsou hlavní vize nového předsedy?

 • Jednotná linie vedení svazu ke všem zájmovým a lobbistickým skupinám uvnitř ČRS, ale i směrem ven a snaha o návrat ke kořenům a podstatě celosvazového rybolovu v ČR.
 • Otevření diskuze na téma revírů místního významu, v případě nalezení konsenzu napříč ÚS, jejich následné zrušení a převedení do celosvazového rybolovu.
 • Redukce stávajících bližších podmínek rybolovu na revírech s cílem zjednodušit a zpřehlednit současný stav.
 • Chyť a pusť, K70, zvýšení spodní hranice míry ryb, hájení v době nasazování a další tzv. ochranářská opatření – za předpokladu, že budou takováto nařízení plošně v ČRS zavedena a nebráním se jim, navrhuji v časovém období čtyř let vyhodnotit jejich účelnost a opodstatněnost. V případě, že nebude prokázáno zlepšení požadovaného stavu, navrhuji přijatá opatření opět projednat a popřípadě revokovat na původní stav.
 • Nalezení konečného kompromisu v systému redistribuce finančních prostředků z prodeje CS povolenek – jde o jeden z hlavních neuralgických bodů činnosti ČRS, ohrožující jeho celistvost.
 • Projednání možnosti zavedení systému centrálního jednotného nákupu násadových ryb prostřednictvím výběrových řízení za účasti komerčních subjektů. Současnou produkci rybí obsádky ČRS postupně převést na chov nedostatkových a reofilních druhů.
 • Je potřeba, aby se razantně zvýšila informovanost členské základny o systému a možnostech zarybnění na svazových vodách.
 • Zřízení jednotného informačního systému, tzv. centrální evidence, propojující všechny územní svazy včetně Rady. Cílem návrhu je jeho spuštění do dalšího sněmu (3 ÚS již participuji v systému Lipan). Přijetí tohoto opatření by zásadním způsobem napomohlo vyřešit letité problémy uvnitř ČRS.
 • Zhodnotit účel brigádnické činnosti (poplatků za náhradu) a její opodstatnění v současném systému ČRS. Nejednotnost stanovení výše takovéhoto poplatku v jednotlivých MO a ÚS je jeden z faktorů štěpící naší členskou základnu.
 • Navrhuji provedení auditu vnějšího (najatý subjekt), opětovného vnitřního (Dozorčí radou) do roku 2018 za účelem potvrzení či vyvrácení tvrzení některých našich členů o neúčelnosti hospodaření Rady ČRS. Dalším bodem zamýšleného auditu bude také vyjasnění vzájemného vztahu mezi Radou ČRS a společností ČRS služby s.r.o.
 • Veškeré personální pozice zaměstnanců Rady ČRS budou obsazovány výhradně na základě výběrových řízení a za jasně stanovených kritérií, která budou v dostatečném časovém úseku transparentně zveřejněna.
 • Zavedení gesční odpovědnosti jednotlivých radních ČRS tak, aby bylo pokryto celé spektrum činností našeho svazu (ekonomika, čistota vod, sport, hendikepovaní rybáři, mládež, rybářská stráž, hospodářská činnost atd.). Každý člen svazu tedy bude mít možnost se obrátit na konkrétní osobu odpovědnou za svěřenou oblast.
 • Zveřejnění výše funkcionářských odměn, a to nejenom členů rady ČRS, ale i u nižších organizačních složek (tak aby to neodporovalo zákonu). V členské základně převažuje dojem, že jde o horentní sumy, a padají i názory o doživotních rentách některých funkcionářů.
 • Rybářská stráž – požadavek na více profesionálních strážců, je potřeba zintenzivnit ochranu vod před pytláky a případným přestupkovým jednáním rybářů samotných. Lze diskutovat i o snaze zapojit rybářskou veřejnost do tzv. etické kontrolní činnosti…….

Výše uvedené řádky jsou jen stručný, neúplný výpis! Celý dokument najdete zde: http://karel-mach-predstavuje-sve-vize

Ovšem sněm nevolil jen samotného předsedu ČRS, ale také další předsedy krajů a další důležité funkcionáře. Všem zvoleným gratulujeme.

Předsedy územních svazů ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2018 – 2022 se stali:

Ing. Karel Anders (ÚS ČRS m. Prahy), JUDr. Jaroslav Holý (Svč. ÚS ČRS), Václav Horák (Vč. ÚS ČRS),Dušan Hýbner (Střč. ÚS ČRS), Ing. Pavel Kocián (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Karel Koranda(Jč. ÚS ČRS), Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS).

Dalšími členy Republikové rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS zvoleni, a členy Republikové rady ČRS ve volebním období 2014 – 2018 se stali:

Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS), Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS),  Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS), PhDr., Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS ČRS),Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy), Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS).

Členy Republikové dozorčí rady ČRS byli na příslušných územních konferencích ČRS pro volební období 2014 – 2018 zvoleni a členy RDR se stali:

Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), David Havlíček (Jč. ÚS ČRS), Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS), Roman Moulis(Zpč. ÚS ČRS) a Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS)

Text zdroj: https://www.rybsvaz.cz/

Foto zdroj: dusan2018.cz

Nejčtenější články

Jak jednoduše opláchnout nafukovací člun

Kdo vozí k vodě nafukovací čluny, moc dobře ví, jak moc po vytažení z vody jsou špinavé, zvláště, pokud je rybář u vody déle a zažije nějakou tu bouřku. Hlavně na řekách se na spodní straně člunu usazuje kde co. A pokud zaprší, či parkujeme s člunem pod stromy, ani vnitřek člunu nebývá neposkvrněný. Kdo by pak chtěl vozit tuto hrubou špínu domů? 🙂

Co vše lze nastražit na přívěs háčku

Kromě klasického boilies, případně pelet lze na přívěs háčku nastražit kde co. Od červů, žížal, ale i jiné živé havěti také různě upravené pečivo, listy, květy či snítky trav nebo rákosu, ale také ovoce. A to nemluvím o sýrech a různých dalších dobrotách, co si rybář odtrhne u huby, aby zvýšil svoji šanci chytit nějakou tu pěknou rybu.

Bonduelle Gold Chilli – kukuřice nejen do chladné podzimní vody

Zkušeným rybářům asi nemusím vysvětlovat, že právě nakládaná kukuřice Bonduelle nejlépe přemlouvá kaprovité ryby k záběru a to jak bílou rybu, tak i kapry a amury. Ale už jste vyzkoušeli chytat ryby na Bonduelle Gold Chilli, tedy ostrou variantu této nakládané kukuřice?