Rybářský rozcestník

Rybářské závody dvoučlenných týmů v lovu kaprů – 69 hodin

Termín konání: 5. 9. – 8. 9. 2019. Místo konání: katastr obce Spytihněv, rybářský revír Morava 11A, úseky U jezu (20 ha; 49°7’55.2936″N, 17°30’32.4144″E) a Bezedné (15 ha, 49°8’7.3278″N,17°30’44.2188″E).

Odpovědná osoba: Miroslav Lapčík
Telefon: 728269365
E-mail: [email protected]
Webové stránky: http://www.rsnapajedlaspytihnev.cz

Startovné: 5000 Kč za tým (tj. dva lovící).
Maximální počet týmů: 55. Závodní místa budou losována.
Kdo se může zúčastnit: každá osoba starší 16-ti let.
Způsob hodnocení: součet hmotností 3 kusů nejtěžších ryb ulovených daným týmem, kdy bodovanou rybou je pouze kapr obecný s minimální hmotností 6 kg. V případě shody rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, pak druhá nejtěžší ulovená ryba.
Pořadatel: RS Napajedla-Spytihněv, kontaktní osoba: p. Miroslav Lapčík, telefonní kontakt: 728 269 365.

REGISTRACE TÝMŮ A PLATBA STARTOVNÉHO:

Pro registraci je nutné nejprve se telefonicky nahlásit na telefonním čísle: 728 269 365. Poté je Vaší povinností uhrazení plné výše startovného a to ve výši 5000 Kč za dva lovící prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet pořadatele č. 1405265319/0800, kde jako variabilní symbol uveďte číslo svého mobilního telefonu. Tým je závazně přihlášen až po uhrazení plné výše startovného. Registraci je možné nejpozději zrušit do 20. 8. 2019. V případě nedodržení termínu pro zrušení platné registrace startovné propadá ve prospěch RS Napajedla-Spytihněv.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:

5. 9. 2019
Do 7:30 h sraz účastníků závodu v budově nové rybí líhně ve Spytihněvi (49°8’7.3278″N, 17°30’44.2188″E).
8:00 – 9:00 h losování lovných míst, které proběhne ve dvou kolech. V prvním kole losují účastníci v pořadí, ve kterém se přihlásili na závody o pořadí, ve kterém se budou losovat lovná místa. Ve druhém kole probíhá losování samotných lovných míst dle vylosovaného pořadí v prvním kole (výměna lovného místa není možná).
9:00 – 13:00 h příprava lovných míst.
V 13:00 h zahájení závodu.

8. 9. 2019
V 10:00 h ukončení závodu.
V 11:30 h vyhodnocení závodu v budově nové líhně ve Spytihněvi.

PROPOZICE ZÁVODU:

Lov se provádí dle zákonu o rybářství, bližších podmínek lovu ryb a propozic rybářských závodů. Povolenými způsobem lovu je pouze lov na položenou. Mezi povolené nástrahy patří pouze boilies, pelety, kukuřice nebo jejich imitace. Bodovanou rybou je pouze kapr obecný s hmotností ≥ 6 kg. Velký důraz bude kladen na šetrné zacházení s rybou. Po ulovení bodované ryby je nutné o tomto bezprostředně informovat úsekového rozhodčího. Ulovená ryba musí být uložena na odháčkovací podložce, kde bude zdokumentována (zvážena, proveden zápis do závodní povolenky k lovu a vyfotografována) přivolaným úsekovým rozhodčím nebo uložena co nejšetrněji do ekovezíru (tj. carpsack) pokud rozhodčí není momentálně přítomen. Lov dravých ryb se neprovádí. Lov z ostrovů je zakázán. Každý člen týmu loví maximálně na 2 udice, kdy každá udice smí být opatřena maximálně jedním návazcem s jedním jednoháčkem. Každý tým loví pouze ve svém sektoru, kterým je výseč vodní plochy ohraničená kolmicemi, které jsou vedeny krajními body lovného sektoru, jenž jsou vyznačeny na březích lovného úseku (viz mapa lovného úseku). Během celé doby konání závodu se uplatňuje metoda „chyť a pusť“ tzn., že všechny ulovené ryby budou vráceny zpět do vody v nejbližší možné době.
Označení lovného místa je možné pouze za použití typizované (tj. sklopné) tyčové bójky, kdy její instalace je možná pouze v době přípravy lovných míst (5. 9. 2019 a to od 9:00 do 13:00 h) jiné označení lovného místa není povoleno. Po ukončení závodu je povinností odstranit tuto instalovanou bójku. Používání loděk k vytyčení, zmapování či zakrmení lovného místa je povoleno pouze v době přípravy lovných míst viz výše. V době závodu je provoz loděk zakázán. V dobězávodu je jakýmkoliv způsobem zakázáno zavážení návnad či nástrah. Lov se provádí pouze ze břehu vlastního lovného sektoru. Ke krmení je možné v průběhu závodu použít kobru, raketu, košík či prak. Pokud se týmu dostane chycená ryba do vedlejšího sektoru, může do něj vstoupit s vědomím sousedního týmu. Při zdolávání ryby si musí počínat, tak aby sousední tým co nejméně omezil. V průběhu závodu nesmí členům závodního týmu pomáhat jakákoliv další osoba (při všech činnostech souvisejících s vlastním lovem).

Po celou dobu závodu musí být na stanovišti přítomen alespoň jeden člen týmu. Pokud chtějí oba dva členové opustit stanoviště zároveň, musí všechny nahozené udice vytáhnout z vody. V případě odstoupení jednoho člena týmu může druhý člen týmu pokračovat v lovu pouze se dvěma udicemi.
Do povinné výbavy každého týmu patří: podběrák s délkou ramen alespoň 100 cm, podložka pod rybu, peán a ekovezír (tj. carpsack), který je možné si zapůjčit u pořadatele závodu oproti záloze 200 Kč.

V průběhu závodu je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do břehu, poškozovat okolní porost a rozdělávat oheň. Nadzemní gril a campingový vařič je povolen. Důraz bude kladen na dodržování pořádku. Po skončení závodu jsou členové závodního týmu povinni své místo uklidit.

Parkování vozidel se provádí na obvyklých parkovištích. Je zakázán příjezd po polních a travnatých plochách k lovným místům a zároveň parkování vozidel v blízkosti břehů.
V době závodu platí pouze závodní povolenka. Platnost závodní povolenky končí 8. 9. 2019 v 10:00 h.

Na základě hrubého porušení pravidel, kterými se rozumí nerespektování zákona o rybářství, bližších podmínek lovu ryb, propozic závodů, pokynů hlavního a úsekového rozhodčího, nedodržení etiky sportovního rybolovu, nevhodného verbálního nebo fyzického obtěžování bude daný tým potrestán okamžitou diskvalifikací bez náhrady vrácení startovného.

Případné protesty lze předložit pouze hlavnímu pořadateli a to p. Miroslavu Lapčíkovi (728 269 365). Protest lze předložit pouze před složením kauce ve výši 200 Kč. Tato kauce je vratná pouze v případě oprávněného protestu v opačném případě propadá ve prospěch RS Napajedla-Spytihněv. Protest je možné podat nejpozději do konce závodu. Poté nebude na protesty brán zřetel.
Pořadatel rybářských závodu si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích závodů. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny a počet lovných sektorů. Účastníci závodu loví na své vlastní nebezpečí a se stanovenými pravidly závodu souhlasí a svůj souhlas stvrzují uhrazením startovného. RS Napajedla-Spytihněv si jako pořadatel vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely a zpracováním osobních údajů dle pravidel GDPR.

Ceník:

5000 Kč za dvoučlenný tým

Ostatní:

ODMĚNY PRO VÍTĚZE:

1. místo hotovost ve výši 40.000 Kč
2. místo hotovost ve výši 30.000 Kč
3. místo hotovost ve výši 20.000 Kč

Mimořádnou prémie získá:

A. Závodní tým, který uloví první bodovanou rybu závodu bez ohledu na lovný úsek, obdrží peněžitý poukaz na nákup rybářských potřeb ve výši 1 000 Kč.
B. Závodní tým, který uloví nejtěžší bodovanou rybu na úseku U jezu, obdrží peněžitý poukaz na nákup rybářských potřeb ve výši 2 000 Kč.
C. Závodní tým, který uloví nejtěžší bodovanou rybu na úseku Bezedné, obdrží peněžitý poukaz na nákup rybářských potřeb ve výši 2 000 Kč.
D. Závodní tým, který uloví kapra o hmotnosti ≥ 20 kg bez ohledu na lovný úsek, obdrží peněžitý poukaz na nákup rybářských potřeb ve výši 3 000 Kč.

Nejčtenější články

Největší dětské rybářské závody na rybníce Konopiště

Pořádáme již třetí ročník dětských závodů pro širokou veřejnost( není třeba rybářského lístku). Loňská účast byla 108 dětí. Každý malý závodník má v ceně startovného (100 kč) zajištěné jídlo a pití a drobný prezent. Do 50tého místa garantujeme věcné a hodnotné ceny.

Ryby v české kuchyni – 1. díl

Ryby se v Čechách konzumují po staletí. Dříve hlavně sladkovodní, nyní si oblibu získaly i ryby mořské. Asi nejvýznamnější rybou u nás byl odedávna kapr. Kapr se začal konzumovat již ve středověku a to díky rozmachu rybnikářství, kdy rybníky patřily k běžné součásti feudálních panství, ale i klášterů. Do výstavby rybníků se pak zapojily později i města.

Ryba v české kuchyni – 3. díl

Jak bylo uvedeno v minulých dílech, ryby se ve středověku objevovaly na stolech především šlechty, měšťanů a bohatších sedláků, ovšem postupem času si je mohl dopřát i chudý lid. Zakoupit se daly třeba na trzích, kde tehdy fungoval také barterový systém (směnný obchod), takže chudší vrstvy obyvatel mohly zakoupit nebo častěji směnit ryby od říčních rybářů, kteří je na trh dodávali. Rybáři občas ryby směnili za jiné zboží, za maso od řezníků, zeleninu, ale také košíky, či jiné potřeby do domácnosti, ale i pro práci.