Rybářský rozcestník
0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

třecí prkna

Třecí prkna slouží rybám jako výtěrový substrát. Významná část našich toků je regulovaných, takže jejich břehy a někdy dokonce i dno tvoří výhradně kameny uložené do betonového lože nebo čistý beton. Takové toky asi známe všichni, a tak víme, že vhodného materiálu pro tření je zde opravdu pomálu. Podobné podmínky nastávají tam, kde správce toku provede odtěžení sedimentů spolu se vší vegetací. A právě na takových tocích můžeme rybám skvěle usnadnit jejich nelehký úděl a v době tření jim zde instalovat třecí prkna.

Zdroj a návod na výrobu: Pražští rybáři instalovali v tocích třecí prkna pro kaprovité ryby. Vyrobit si je můžete i vy!

Nejčtenější články

Vytuněná umělá kukuřice

Umělá kukuřice se dá použít samostatně nebo v kombinaci s jinými nástrahami. Především při chytání ryb vlasovou metodou, tedy s montáží s háčkem, pod který umisťujeme nástrahu, udělá kus práce. Nejen, že zůstane u háčku i přes úpornou snahu drobnějších rybek ji pozřít, ale také dokáže, v Pop Up variantě, přívěs pod háčkem přizvednout a tak nástrahy na vlasu zatraktivnit. Ne každý rybář ví, že umělé nástrahy jsou také skvělým nosičem pachové stopy…

Ryba v české kuchyni – 6. díl

Zhruba před 150 lety bylo možno ulovit na jediné české řece Labi ryby, které se v jiných řekách v Čechách nevyskytovaly. Bylo to dané tím, že Labe v helgolandském zálivu v Německu ústí do Severního moře. Mnoho mořských ryb se dostalo z moře do Labe a proto se zde náhodně lovily, viz minulý díl, lososi. Ale nejen oni! Jsou zaznamenány úlovky například labských jeseterů. Šlo o jesetera obecného – Acipenser sturio, dnes nazýván jeseter velký. Že šlo o mohutné ryby, dokládají kroniky a staré zápisy.

Ryba v české kuchyni – 7. díl

Během 18 století začínají některé rybníky mizet, majitelé je začali přeměňovat na louky, pastviny a pole. Příčinou byla především produkce sena, potom brambor a dalších plodin. Ve velkém se začínal chovat skot, seno bylo rovněž potřeba pro koně. Nezanedbatelná byla i produkce hnoje, která chovaná zvířata produkovala, používal se na hnojení polí. V roce 1791 na Českokrumlovsku vyšlo nařízení, že na každém panství se má vypustit několik rybníků a přeměnit v louky a  pole…