Rybářský rozcestník

Atlas sladkovodních ryb

Ryby, rybky, rybičky … právě zde najdete ucelený přehled sladkovodních ryb žijících nejen v Česku, ale i ve světě. Kapitoly jsou řazeny podle jednotlivých čeledí ryb. Významnou součástí našeho atlasu jsou odstavce o jejich výskytu, způsobu lovu, či vhodném použití daného rybího masa v kuchyni.

Hlaváčovití (Gobiidae)

Je čeleď ostnoploutvých paprskoploutvých ryb. Zahrnuje 1500-2000 druhů ve 230 rodech, jsou to ovšem především mořské ryby, žijící hlavně v tropických a subtropických mělkých vodách. Existuje malé zastoupení této čeledi rybami sladkovodními. U nás pak najdeme dvě ryby, Hlaváče černoústého a Hlavačku mramorovanou.

2 další

Jeseterovití (Acipenseridae)

Tato čeleď obsahuje asi 26 druhů ryb, z toho je 20 druhů jeseterů a zbytek tvoří jejich příbuzné druhy. Vyznačují se protáhlým rypcem s asymetrickou ocasní ploutví, jejich tělo je pak pokryto řadami velkých kostěných štítků. Nejstarší zástupci této čeledi se podle vědců objevili již před 80 milióny let!

6 dalších

Kaprovití (Cyprinidae)

Tato čeleď zahrnuje více jak 3000 ryb. V ČR žije však pouze kolem 30 druhů. Nejznámější je samozřejmě Kapr obecný. Dalšími zástupci čeledi kaprovitých jsou například líni, karasi, jelci, hrouzci, boleni, Tolstolobec pestrý, Tolstolobik bílý ...

31 dalších

Koljuškovití (Gasterosteidae)

Je to čeleď malých ryb z řádu volnoostných. Žijí v pobřežních slaných a brakických vodách Evropy, severní i Asie a Severní Ameriky; pronikají i do sladkých vod. Celkem je známo 12 druhů. V ČR žije pouze Koljuška tříostná.

1 další

Lososovití (Salmonidae)

Tato čeleď zahrnuje 9 rodů zastoupených 66 druhy. Jsou to ryby sladkovodní a tažné (anadromní), obývající vody severní polokoule. Do této kategorie patří hlavně pro sportovní rybáře oblíbené ryby jako je Pstruh obecný, lososi, hlavatky, siveni ... Hlavním poznávacím znakem této čeledi je tuková ploutvička umístěna na těle ryby mezi hřbetní a ocasní ploutví.

8 dalších

Mihulovití (Petromyzontidae)

I když mihule jsou vlastně samostatná skupina obratlovců, běžně je najdeme zařazené v atlasech ryb. Kdysi u nás žily 4 druhy mihulí, ale Mihule říční a Mihule mořská se považují za vyhynulé druhy. Dnes v našich vodách najdeme pouze Mihuli potoční a Ukrajinskou.

2 další

Mníkovití (Lotidae)

Vyskytují se především v mořích chladného a mírného pásu severní polokoule. Jediným zástupcem u nás žijící treskovité ryby je pak Mník jednovousý.

1 další

Mřenkovití (Balitoridae)

Žijí v Evropě a také Asii. Obývají rychle tekoucí vody nebo dokonce dravé řeky, kde se na pevných předmětech přidržují a pohybují pomocí přísavné plochy, která je tvořena prsními a břišními ploutvemi a břichem. Mají protáhlé tělo s plochým břichem. Kolem tlamy mají 3 a více párů vousků ...

1 další

Okounkovití (Centrarchidae)

Původní obyvatelé sladkých, stojatých nebo mírně tekoucích vod Severní Ameriky. Známe 9 rodů s 30 druhy ryb. Několik druhů bylo vysazeno i v ČR. Okounkovití mají dvě spojené hřbetní ploutve, v řitní ploutvi tři a více ostnů.

2 další

Okounovití (Percidae)

Čeleď ryb z řádu ostnoploutvých. Žijí v mírném pásu severní polokoule. Je známo asi 90 druhů z toho v Česku žije 8 druhů. A které to jsou? Sem zařazujeme Okouna říčního, Candáta obecného a východního, patří sem i Drsek větší a menší, Ježdík obecný, dunajský, žlutý.

8 dalších

Sekavcovití (Cobitidae)

Čeleď ryb z řádu máloostných. Najdeme je ve sladkých vodách Evropy, Asie a severní Afriky. V Česku nám žijí 4 druhy. Významným představitelem je Sekavec podunajský (dříve písečný). K sekavcovitým dále patří Mřenka mramorovaná, Piskoř pruhovaný a Sekavčík horský.

3 další

Štikovití (Esocidae)

Tato čeleď ryb je z řádu bezostných. Jsou to dravci. Je známo 5 druhů. Žijí ve sladkých vnitrozemských vodách severní polokoule. V České republice se vyskytuje jen jeden zástupce a to Štika obecná.

1 další

Sumcovití (Siluridae)

Čeleď ryb z řádu máloostných. Mají statné tělo bez šupin s dlouhou řitní ploutví. Jsou to dravci, kteří loví hlavně v noci. Je známo 8 druhů, u nás žije však jen jeden zástupce této čeledi: Sumec velký (Silurus glanis).

1 další

Sumečkovití (Ictaluridae)

Další čeleď ryb z řádu máloostných, s množstvím hmatových vousků kolem úst. Žijí ve vodách mírného a subtropického pásu. V Česku žijepouze Sumeček americký a skvrnitý.

2 další

Úhořovití (Anguillidae)

Tato čeleď ryb je z řádu holobřichých. Ve světě je známo asi 16 druhů. V Česku se však vyskytuje jediný druh - Úhoř říční (Anguilla anguilla).

1 další

Vrankovití (Cottidae)

Čeleď malých ryb z řádu ostnoploutvých. Žijí hlavně při dně v pobřežních vodách chladných moři severní polokoule. Je známo asi 300 druhů v Česku však najdeme pouze 2 druhy. Vranku obecnou a Vranku pruhoploutvou.

2 další

Články z uvedených kategorií