Rybářský rozcestník

Mníkovití (Lotidae)

Vyskytují se především v mořích chladného a mírného pásu severní polokoule. Jediným zástupcem u nás žijící treskovité ryby je pak Mník jednovousý.