Rybářský rozcestník

Lososovití (Salmonidae)

Tato čeleď zahrnuje 9 rodů zastoupených 66 druhy. Jsou to ryby sladkovodní a tažné (anadromní), obývající vody severní polokoule. Do této kategorie patří hlavně pro sportovní rybáře oblíbené ryby jako je Pstruh obecný, lososi, hlavatky, siveni … Hlavním poznávacím znakem této čeledi je tuková ploutvička umístěna na těle ryby mezi hřbetní a ocasní ploutví.