Rybářský rozcestník

Pozvánka na závod Neratovický sumec 2022

Místní organizace Neratovice zved na rybářský závod „Neratovický sumec 2022“, který se koná 23. – 25. 9. 2022 na revíru Labe 16M – Mlékojedy pískovna….

Závody jednotlivců
Termín : 23.a9.2022-25.09.2022

Startovné
: 600,- Kč ( zasláno na účet MO )
Maximální počet závodníků : 26
Přihlášení : E-mail [email protected] .cz
do e-mailu uveďte : jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail
po nahlášení Vám bude zpětně zaslán variabilní symbol a uhradíte na účet uvedenou částku.
Po zapIacení bude závodník zaregistrován.

Program závodů :
losování míst v pátek 23.9.2a22 od 16.00 hod.
.zahájení závodů v pátek 23.9.2022 od 17.00 hod.
v
ukončení závodů : v neděli 25.9.2022 v 09.00 hod.
vyhodnocení a předánícen : neděle 25.9.2a2Z v 10.00 hod.

Pravidla závodů :
Loví se na dvě udice, na živou nástrahu, rousnice, pijavice, pelety. Zákaz lovu na přívlač. Bližší podmínky dle ryb. řádu. Bodován je sumec od 70 cm a započítává se, co ].cm – to 1bod. Bojky lze po celou dobu závodů zavážet lod’kou. 7ávadník musí mít lodku svou. V prostoru bójky je možné i zakrmovat. Ve výjimečných případech lze lod’ku {člun} požít i při zdolávání úlovku. lákaz používáníčlunu se spalovacím motorem. Lovíse non stop, na základě udělené krátkodobé rnljimky MZe ČR. Jednu ulovenou rybu se může závodník ponechat, ostatní se po změření předajíorganizátorovi, který zajistíjejich převoz. Ryba se nesmí vrátit do revíru, kde probíhají závody. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Zodpovídaií za své chování a vybavení.

Více zde: https://semax.crs-sus.cz/soubory/propozice-neratovick-20220911-174807.pdf

Nejčtenější články

5 základních rybářských uzlů, které by měl znát každý rybář

Ano, je to tak. Každý rybář by měl umět pár základních rybářských uzlů, které mu umožní si uvázat potřebné montáže a návazce. Bez znalostí alespoň několika málo uzlů to prostě nejde, stát se samostatným rybářem a to i přes to, že na rybářském trhu se objevuje čím dál více rybářských návazců navázaných přímo od jednotlivých výrobců. Montáže si nakonec rybář většinou musí umět navázat sám.

Ryba v české kuchyni – 6. díl

Zhruba před 150 lety bylo možno ulovit na jediné české řece Labi ryby, které se v jiných řekách v Čechách nevyskytovaly. Bylo to dané tím, že Labe v helgolandském zálivu v Německu ústí do Severního moře. Mnoho mořských ryb se dostalo z moře do Labe a proto se zde náhodně lovily, viz minulý díl, lososi. Ale nejen oni! Jsou zaznamenány úlovky například labských jeseterů. Šlo o jesetera obecného – Acipenser sturio, dnes nazýván jeseter velký. Že šlo o mohutné ryby, dokládají kroniky a staré zápisy.

Vytuněná umělá kukuřice

Umělá kukuřice se dá použít samostatně nebo v kombinaci s jinými nástrahami. Především při chytání ryb vlasovou metodou, tedy s montáží s háčkem, pod který umisťujeme nástrahu, udělá kus práce. Nejen, že zůstane u háčku i přes úpornou snahu drobnějších rybek ji pozřít, ale také dokáže, v Pop Up variantě, přívěs pod háčkem přizvednout a tak nástrahy na vlasu zatraktivnit. Ne každý rybář ví, že umělé nástrahy jsou také skvělým nosičem pachové stopy…