Rybářský rozcestník

II. CARP MARATON BOREK

Druhý ročník závodu na soukromém jezeru Borek – Stará Boleslav. Termín: 20. 9. – 24. 9. 2017. 76 hodin nonstop!

Sraz účastníků v areálu jezera Borek zde: http://jezero-borek.cz/cz/kontakty

Počet týmů: 18

20. 9.  2017

–  15:00 – registrace závodníků

– 18:00 – losování lovných míst

– 20:00 – 22:00 – přesun na lovná místa,  stavba tábora, mapování dna, usazení bojek a krmení

– večerní posezení, zábava ( zdarma kýta pro závodníky )

21. 9. 2017

–  07:00 – Start závodu

– povoleno vše v rámci pravidel

24.  9.  2017

– 11: 00 – konec závodu

– 12: 30 – vyhlášení vítězů a předání cen

Kontakty: Tonda Gergišák  +420 775 144 670

Rob Samek           +420 773 799 549

Přihlášky odesílejte na email [email protected], nebo se přihlaste pomocí formuláře, v sekci přihláška.

V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email

 

Registrace:

– Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.

Startovné 9000,- kč ( tříčlenný tým 10 000,- )

V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

– Zruší-li registrovaný tým registraci po 1. 08. 2017, startovné se vrací pouze v 50 % výši.

 

Losování:

– Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu, a to v pořadí, ve kterém se jednotlivé týmy registrovaly. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.  Vylosované místo  si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Poté každý tým obdrží informační kartu k lovnému místu. V kartě budou informace o lovném místě, mapa lovného místa, jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:

– Bodované ryby: Kapr 5kg včetně, amur 5kg  včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

– V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené váhy  (tolerance 100g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o  nebodované  rybě v kartě týmu a rozhodčího,  se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Loví se způsobem, chyť a pusť.

Protest:

– Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

 

Povolená technika lovu:

– Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Protihrot je zakázán!

– Povolen pouze lov na položenou.

Nástraha:

– nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas).

– Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

– Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové),pelety a veškerý partikl ( kukuřice, tygří ořech….atd. )

Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou povoleny! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.

– Zig Rig povolen

Ke krmení po povoleno: 

– Boilies, Pelety

– Partikl povolen ( musí být dokonale uvařen )

– Používání methodmixu, hlíny, lepidel a obalování olov povoleno
– Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

– Krmení možné ze člunu, lopatkou,  kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny). Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) je zakázané.

– krmení z člunu povoleno

Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.

Lovný sektor:

– lovná místa je možné si označit pouze tyčovou bojkou. Povoleny 2 ks na tým.

– Lovné sektory budou vyznačené páskou a tyčovou bojkou

– Vstupovat do lovného místa během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě.

– V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky pasu.

Povinné vybavení:

– Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků a člunem (vzhledem ke složité dostupnosti některých míst).

Lovný prostor:

– Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku na internetových stránkách a na plakátu v areálu závodu.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

– Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných kaprů. K vítězství může postačit i jeden ulovený kapr a amur, nebo dva ulovení kapři a amuři, pokud váha bude větší  než v případě třech ulovených nejtěžších bodovaných ryb. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovený kapr a amur. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

– V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Finanční výhry se vítězům vyplácí ihned během  vyhlašování vítězů!

1. Místo:

– hotovost 30.000,–Kč

– věcné ceny

– poháry

2. Místo:

– hotovost 20. 000,- kč 

– věcné ceny

– poháry

3. Místo:

– hotovost 10. 000,- kč

– věcné ceny

–  poháry

4. – 10. Místo:

– věcné ceny

Speciální ceny:

Nejtěžší bodovaná ryba závodu:

5000,- kč v hotovosti

– trofej

Nejdelší ryba

5000,-  kč v hotovosti

První bodovaná ryba

2500,- kč v hotovosti

Poslední bodovaná ryba

2500,-kč v hotovosti

 

Závěrečná ustanovení:

– Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

– pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Carp Marathon Borek  vpuštěn.

Všichni účastníci II. Carp Marathonu Borek se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Nejčtenější články

NONSTOP revíry 2023

V tomto článku najdete aktuální tabulku NONSTOP revírů, kde rybáři mohou v letních měsících chytat ryby i po půlnoci, tedy 24 hodin, ale pozor, za určitých podmínek a hlavně co územní svaz, to často různé termíny zahájení, nebo naopak ukončení výjimky pro lov v režimu non-stop!

Úskalí chytání kaprů pomocí člunu a sklopné tyčové bójky

Chytat kapry na větší vzdálenosti pomocí člunu a tyčové bójky je jen pro zkušené a dost otrlé rybáře. Nejde o to zavést bójku, ale také se k ní dostat s prutem a rybou na konci prutu a to i za škaredého počasí, ze větru, při velkých vlnách. Velký kapr totiž dokáže tahat jako kůň a zapomeňte na to, že by jste pěkného cvalíka dokázali dostat ke břehu pomocí klasického namotávání vlasce či šňůry ze břehu. A pokud ano, rybu by jste tak unavili, že by měla malou šanci na přežití. Jde o pokročilou kaprařinu, která nejen že není levná, ale také vyžaduje rybáře s velkým srdcem.

Rybářský veletrh FOR FISHING se vrací do své původní kondice

Svátek všech rybářů, veletrh FOR FISHING, se po roce vrací do letňanského areálu PVA EXPO PRAHA. V polovině února se na výstavní ploše přes 10 000 m2 představí více než 120 firem z Čech i zahraničí, chybět nebudou ani významné osobnosti z oblasti rybaření se zajímavými přednáškami nebo návštěvnická soutěž.