Rybářský rozcestník

II. CARP MARATON BOREK

Druhý ročník závodu na soukromém jezeru Borek – Stará Boleslav. Termín: 20. 9. – 24. 9. 2017. 76 hodin nonstop!

Sraz účastníků v areálu jezera Borek zde: http://jezero-borek.cz/cz/kontakty

Počet týmů: 18

20. 9.  2017

–  15:00 – registrace závodníků

– 18:00 – losování lovných míst

– 20:00 – 22:00 – přesun na lovná místa,  stavba tábora, mapování dna, usazení bojek a krmení

– večerní posezení, zábava ( zdarma kýta pro závodníky )

21. 9. 2017

–  07:00 – Start závodu

– povoleno vše v rámci pravidel

24.  9.  2017

– 11: 00 – konec závodu

– 12: 30 – vyhlášení vítězů a předání cen

Kontakty: Tonda Gergišák  +420 775 144 670

Rob Samek           +420 773 799 549

Přihlášky odesílejte na email cm-praha@seznam.cz, nebo se přihlaste pomocí formuláře, v sekci přihláška.

V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email

 

Registrace:

– Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na našem webu. Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného.

Startovné 9000,- kč ( tříčlenný tým 10 000,- )

V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům.

– Zruší-li registrovaný tým registraci po 1. 08. 2017, startovné se vrací pouze v 50 % výši.

 

Losování:

– Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu, a to v pořadí, ve kterém se jednotlivé týmy registrovaly. Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí.  Vylosované místo  si není možné mezi týmy vzájemně měnit.

Poté každý tým obdrží informační kartu k lovnému místu. V kartě budou informace o lovném místě, mapa lovného místa, jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

Bodování:

– Bodované ryby: Kapr 5kg včetně, amur 5kg  včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.

Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě , zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

– V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené váhy  (tolerance 100g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího a týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o  nebodované  rybě v kartě týmu a rozhodčího,  se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.

Loví se způsobem, chyť a pusť.

Protest:

– Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1.000.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.

 

Povolená technika lovu:

– Soutěží dvoučlenná mužstva (mohou mít třetího, který může rovněž chytat a má veškerá práva a povinnosti, jako první dva soutěžící). Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 4 pruty. Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem a jedním jednoháčkem. Protihrot je zakázán!

– Povolen pouze lov na položenou.

Nástraha:

– nástraha musí být umístěna mimo háček (klasická metoda na vlas).

– Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!

– Jako nástrahu mohou soutěžící použít boilie (ne však boilie rohlíkové),pelety a veškerý partikl ( kukuřice, tygří ořech….atd. )

Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny. Zarážky imitující partikl jsou povoleny! K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.

– Zig Rig povolen

Ke krmení po povoleno: 

– Boilies, Pelety

– Partikl povolen ( musí být dokonale uvařen )

– Používání methodmixu, hlíny, lepidel a obalování olov povoleno
– Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.

– Krmení možné ze člunu, lopatkou,  kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny). Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) je zakázané.

– krmení z člunu povoleno

Jiné způsoby krmení, které nejsou jmenovány – jsou  zakázány.

Lovný sektor:

– lovná místa je možné si označit pouze tyčovou bojkou. Povoleny 2 ks na tým.

– Lovné sektory budou vyznačené páskou a tyčovou bojkou

– Vstupovat do lovného místa během závodů smí rozhodčí a pořadatel. Ostatní osoby pouze se souhlasem členů týmu v daném lovném místě.

– V případě, že při zdolávání ryba zajede do sousedního lovného místa a dojde k zamotání udice sousedního týmu, může tento tým podat následně protest a ryba nebude započítána. Protest musí být podán neprodleně ještě před zapsáním ryby rozhodčím. Při zdolávání ryb je možné, pro jejich bezpečné zdolání, vstoupit do vody do výšky pasu.

Povinné vybavení:

– Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 70 cm, odháčkovací matrací, dvěma saky k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby), vyprošťovačem háčků a člunem (vzhledem ke složité dostupnosti některých míst).

Lovný prostor:

– Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku na internetových stránkách a na plakátu v areálu závodu.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

– Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Vyhodnocení:

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem třech bodovaných kaprů. K vítězství může postačit i jeden ulovený kapr a amur, nebo dva ulovení kapři a amuři, pokud váha bude větší  než v případě třech ulovených nejtěžších bodovaných ryb. V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovený kapr a amur. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, bude pro určení pořadí rozhodující čas ulovení prvního bodovaného kapra.

– V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Finanční výhry se vítězům vyplácí ihned během  vyhlašování vítězů!

1. Místo:

– hotovost 30.000,–Kč

– věcné ceny

– poháry

2. Místo:

– hotovost 20. 000,- kč 

– věcné ceny

– poháry

3. Místo:

– hotovost 10. 000,- kč

– věcné ceny

–  poháry

4. – 10. Místo:

– věcné ceny

Speciální ceny:

Nejtěžší bodovaná ryba závodu:

5000,- kč v hotovosti

– trofej

Nejdelší ryba

5000,-  kč v hotovosti

První bodovaná ryba

2500,- kč v hotovosti

Poslední bodovaná ryba

2500,-kč v hotovosti

 

Závěrečná ustanovení:

– Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!

– pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo. V takovém případě již nebude na Carp Marathon Borek  vpuštěn.

Všichni účastníci II. Carp Marathonu Borek se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

Nejčtenější články

Chytáme candáty

Na candáty můžeme použít několik rybolovných technik. Lze je chytat na položenou jak na mrtvou, tak živou rybku, tak je lovit metodou plavané, tedy pomocí splávku a nejlépe živé nástrahy. Nejaktivnější způsob je pak vláčení na mrtvou rybku, nebo na umělou nástrahu. V tomto článku rozebereme všechny základní metody lovu candátů.

Nejlepší letní nástrahy pro kaprovité ryby

V tomto článku jsme si dovolili udělat takový stručný výběr nástrah, s kterými máme dobré zkušenosti při chytání v letních vedrech. Není to žádný objevný článek, jen výčet toho nejlepšího, co můžeme v létě kaprovitým rybám nabídnout. Mladým rybářům může hodně pomoci, staré pak třeba inspiruje k nahození nástrahy, na kterou již dávno zapomněli.

Cílený lov candátů ze břehu klasickou přívlačí

Cílený lov jednotlivých druhů dravých ryb má svá úskalí, ale rozhodně se vyplatí zaměřit zájem na konkrétního dravce. Co predátor, to jiný způsob lovu a tak nejen zvolená technika lovu, ale především i správná volba montáže má velký vliv na úspěšnost našeho snažení. O dobré volbě místa snad ani nemusím mluvit, to je samozřejmostí, pokud jdeme cíleně po konkrétním vodním predátorovi, aby v daném místě vůbec zrovna byl. V tomto článku se zaměříme na lov candátů a to klasickou přívlačí ze břehu. Tedy nebudeme zde řešit vertikální přívlač, ale ani například drop shot.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace Rozumím