Rybářský rozcestník

Vodní obratlovci

Obratlovci, i ti vodní, jsou různorodou, druhově rozmanitou skupinou, přesto ale mají společné znaky, které je odlišují od ostatních živočichů. Tělo všech obratlovců je rozčleněno na hlavu, trup a pravý ocas. Kromě ryb sem patří obojživelníci, ptáci a plazi vázáni na vodu a také někteří savci spojeni svým životem také neodmyslitelně s vodou.

Obojživelníci

Tyto živočichy najdeme všude tam, kde je stojatá, nebo pomalu tekoucí voda. Rodí se ve vodě (alespoň u nás v Česku), jejich další vazba na vodu je pak určená podle druhu. Patří sem žáby, čolci ...

16 dalších

Plazi

Do této skupiny patří hadi, kteří vyhledávají blízkost vody. Je jejich druhým přirozeným domovem. V Česku žijí dva tyto druhy. Užovka obojková a užovka podplamatá. A také želvy. Jediná, u nás původní je želva bahenní.

4 další

Ptáci

Všude kolem vody, ale i na vodě se pohybuje mnoho zástupců ptačí říše. Volavky, kachny, labutě, potápky ... někteří celoročně, jiní jen v určitých měsících. Většinou ve vodě loví ryby, nebo jsou jinak na vodu závislí.

10 dalších

Savci

Mezi vodní savce, tedy živočichy, co jsou nějakým způsobem vázány na vodu, patří například hlodavci jako ondatra, hryzec nebo bobr.

8 dalších

Články z uvedených kategorií