Rybářský rozcestník

Ptáci

Všude kolem vody, ale i na vodě se pohybuje mnoho zástupců ptačí říše. Volavky, kachny, labutě, potápky … někteří celoročně, jiní jen v určitých měsících. Většinou ve vodě loví ryby, nebo jsou jinak na vodu závislí.