Rybářský rozcestník

Pozvánka na dětský závod Pod Panskou

ČRS, z. s., MO Kladno zve na dětský rybářský závod, který se koná 21. 5. 2023 na revíru 411 195 Pod Panskou (obec Středokluky)…

dětský

ZÁVODNÍ ŘÁD pro III. ročník rybářských náborových závodů pro děti a mládež do 15 let

Datum konání 21. 5. 2023 vodní plocha revír „Pod Panskou“ č.r. 411 195 (obec Středokluky) GPS:50°8’17.464″N, 14°14’10.190″E

1) Startovní místa se losují při prezentaci.

2) Způsob lovu = položená, plavaná s jedním návazcem a jednoháček.

3) Lov povolen na 1 prut.

4) Bodování – do výsledku budou započítány všechny druhy živých, ulovených ryb, s výjimkou lína a všech druhů dravých ryb, které musí být ihned vráceny do vodní plochy. 1 gram ulovené ryby = 1 bod.

5) Při rovnosti bodů rozhoduje los, při další rovnosti se opět los opakuje.

6) Závodit mohou všichni ti, kteří v roce 2023 dosáhnou maximálně 15 let.

7) Závodníci zasekávají a zdolávají rybu samostatně, doprovod může pouze nahodit. Při nedodržení těchto podmínek nebude takto ulovená ryba do závodu započítána.

8) Povinné vybavení: každý závodník musí mít vlastní vezírek.

9) Krmení je povoleno během celého závodu.

10) Během závodu je zakázáno vstupovat do vody.

11) Závodník je povinen na místě rybolovu udržovat pořádek. Před odchodem od vody je nezbytně nutné provést důkladný úklid!

12) Organizační výbor si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu, pokud si to vyžádají okolnosti – např. počasí atd.

13) Případný protest lze podat k vedoucím závodu nejpozději do 10 minut po skončení závodu.

14) Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají rodiče.

15) Nedodržení závodního řádu má za následek vyloučení závodníka.

 

Více zde: https://www.crs-sus.cz/1/2060/pozvanka-na-detsky-zavod-pod-panskou

Nejčtenější články

Vytuněná umělá kukuřice

Umělá kukuřice se dá použít samostatně nebo v kombinaci s jinými nástrahami. Především při chytání ryb vlasovou metodou, tedy s montáží s háčkem, pod který umisťujeme nástrahu, udělá kus práce. Nejen, že zůstane u háčku i přes úpornou snahu drobnějších rybek ji pozřít, ale také dokáže, v Pop Up variantě, přívěs pod háčkem přizvednout a tak nástrahy na vlasu zatraktivnit. Ne každý rybář ví, že umělé nástrahy jsou také skvělým nosičem pachové stopy…

Ryba v české kuchyni – 6. díl

Zhruba před 150 lety bylo možno ulovit na jediné české řece Labi ryby, které se v jiných řekách v Čechách nevyskytovaly. Bylo to dané tím, že Labe v helgolandském zálivu v Německu ústí do Severního moře. Mnoho mořských ryb se dostalo z moře do Labe a proto se zde náhodně lovily, viz minulý díl, lososi. Ale nejen oni! Jsou zaznamenány úlovky například labských jeseterů. Šlo o jesetera obecného – Acipenser sturio, dnes nazýván jeseter velký. Že šlo o mohutné ryby, dokládají kroniky a staré zápisy.

Mikbaits Masters 2023

Zveme vás na 2. ročník Mikbaits Masters konaném na Podnovoveském rybníku od 1.6 do 4.6. 2023. Závod probíhá systémem chyt‘ a pust‘. Soutěží dvou-tříčlenná družstva, která loví na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem. Háčky s protihrotem povoleny! Povolen lov pouze na položenou délka návazce POVOLEN max. 80 cm!