Rybářský rozcestník

FOR FISHING 2019 očima Kladrubáků

Vážení přátelé handicapovaných rybářů Kladruby, dovolte, abychom Vás informovali o průběhu nejvýznamnější propagačně kulturní události, které se naše organizace začátkem roku 2019 účastnila. Již počtvrté v řadě bylo organizaci handicapovaných rybářů ČRS MO Kladruby umožněno prezentovat svoji činnost na největším rybářském veletrhu konaném v České republice – FOR FISHING 2019.

20190216_114721NávštěvaVýherce20190217_095055(0)NávštěvaVýherce

Dík patří především pořádající společnosti ABF, a.s., jmenovitě jejímu řediteli panu Michalovi Sedláčkovi, který nám účast na výstavě umožnil, poskytl nám nadstandardní podmínky, materiální podporu a servis po celou dobu čtyřdenního veletržního maratonu. Děkujeme též pořádající společnosti za pozvání na noční vyjížďku lodí centrem Prahy, kde jsme s ostatními vystavovateli prohloubili osobní přátelství. O další kulturně-obchodní večer se postaral Karel Nikl, který naši organizaci a především ty nejmenší, děti a mládež plně podporuje…pozvání na posezení mezi mistry „kapraře“ jsme nemohli odmítnout!

Naše poslání na veletrhu bylo jasné…aktivně jsme se snažili návštěvníkům veletrhu a vystavovatelům přiblížit činnosti a smysl naší organizace. Debatovali jsme s návštěvníky o rybářských zkušenostech, životu s handicapem, o jeho úskalích, úspěších či neúspěších, vítězstvích či prohrách. Účastníky veletrhu jsme informovali o pořádaných závodech na revíru Záhorská, určeného především handicapovaným rybářům. Probírali jsme naši stěžejní závodní činnost, jejímž vrcholem jsou Mistrovství České republiky a Mistrovství světa handicapovaných rybářů v plavané, debatovali jsme o reprezentaci ČR v plavané, o její budoucnosti, novém státním trenérovi panu Vyslyšelovi, závodech pro děti, rybářském kroužku apod. V rámci veletrhu jsme též propagovali projekt Středočeského územního svazu na nově vznikající lovná místa pro handicapované rybáře – bezbariérové přístupy pro handicapované na rybářských revírech, na jejichž budování se naše organizace spolu se Středočeským územním svazem podílí. Dále jsme návštěvníky informovali o novém projektu Středočeského územního svazu – „Fondu na nákup vodních ploch“. Věříme, že se nám opět podařilo získat několik nových členů do našich řad, které bychom rádi zapojili do aktivní rybařiny a ukázali jim novou cestu do života mezi „zdravé“ občany. Ohromnou porci práce odvedly a náš dík patří šestici našich „hostesek“, které neúnavně a bezplatně po celou dobu výstavy oslovovaly návštěvníky veletrhu, žádali je o podporu, rozdávali naše propagační předměty a zvaly je k našemu stánku. Bez jejich pomoci a následné podpory od návštěvníků veletrhu bychom tento maratón ekonomicky neutáhli…děkujeme Mirko, Iveto, Eliško, Ilono, Adélo a Eliško! Sedmou hosteskou a naším velkým pomocníkem, který pro vás krájel veškeré masné dobroty po celou dobu veletrhu, byl Pavel Kletečka. J

V letošním roce jsme pro návštěvníky veletrhu připravili opět novou kolekci triček, mikin a  náramků v tyrkysových barvách a mnoho praktických předmětů opatřených potiskem loga ČRS MO Kladruby od Jardy Puchoně a pana Čermáka z firmy Leonardo Technology, které jsme společně s propagačními předměty Středočeského územního svazu a ČRS prodávali a rozdávali. Nesmíme zapomenout na naše členy z řad ZTP, kteří se na stánku zastavili a debatovali s příchozími. Velký dík patří především Gábině Tauberové a Honzovi Seidlovi, kteří s námi na výstavě strávili celé čtyři dny a postarali se o „mediální tváře“ kladrubské organizace. Návštěvou nás poctili i handicapovaní reprezentanti ČR v plavané, pánové Havel, Svatoš, Vyhlídal a Kovář spolu s jejich trenérem panem Vyslyšelem a s pány asistenty Loudou, Vyslyšelem st. a Krymem. Nesmíme zapomenout na desítky dalších kamarádů, kteří nás svou účastí podpořili, a kteří nám jsou v průběhu roku neskonale nápomocni…díky všem za vaši návštěvu pánové Jedličko, Halaško, Hirmane, Komendo, Ernste, Špádo, Ďurfino, Svárovský…

Tahákem byla opět naše atraktivní soutěž – „Tombola“, kdy jsme společně s našimi partnery a sponzory připravili pro návštěvníky losování o ceny v celkové hodnotě převyšující 50 000,- Kč. Kdo nás podpořil či si u nás zakoupil naše propagační předměty, mohl o tyto ceny losovat. Hlavními taháky byly týdenní pobytový voucher na řece Ebro od www.ebro-rybolov.com, víkendové povolenky na atraktivní revíry v ČR, luxusní bivak, lehátko, hlásiče záběru, několik navijáků, tašek, prutů, nástrah, brýlí, předplatné časopisů Kajman, Kapr magazín…., které jsme získali od společností Tropic Liberec, Saenger, Karel Nikl, Mivardi, MOSS.SK – Delphin, Chytil, Fox, Wavy Boats, Polarized – Petr Kasten, Daiwa, RidgeMonkey, Graffishing a dalších. Věřte, že všichni výherci, kteří podpořili handicapované rybáře nákupem propagačních předmětů či darem měli z těchto cen velkou radost a celá tato akce pomohla ke zvýšení atraktivity naší výstavní plochy! Opět se nám potvrdilo, že pokud chceme něco získat pro naše handicapované spoluobčany, musíme tvrdě pracovat a především, mít co nabídnout. Přátelskou atmosféru na stánku podpořil náš kvalitní likér Handy Kapka z německé dílny Sonntag Neudorf a bezkonkurenční staročeský špek a klobásy od společnosti Maso Třebovle. Novinkou na našem stánku byla nabídka špičkových vín z produkce Vinařství Vrátil ze Starovic, před jejichž produkty smekáme. Věříme, že naše spolupráce s vinařstvím bude pokračovat a budeme i v průběhu roku moci potěšit chuťové pohárky našich partnerů a lidí, kteří si produkty zakoupili.

Velkou radost nám opět udělala podpora z řad rybářských osobností, našich partnerů a kamarádů! Docílili jsme skvělé přátelské spolupráce, lidskosti a srdečnosti… na našem stánku se „dveře netrhly“! Byli jsme poctěni návštěvou zástupců výboru Středočeského územního svazu, především pak předsedy pana Dušana Hýbnera, před jehož přístupem k handicapovaným smekáme, milou návštěvou byla nově zvolená jednatelka SÚS Jaruška Fryšová. Přivítali jsme též pana Radka Zahrádku, šéfa ČRS LRU v plavané, který naši organizaci nejen na Mistrovství ČR, Mistrovství světa a na místních závodech na Záhorské, ale i v každodenních činnostech organizace vždy podává pomocnou ruku. Potěšením nám byla opět návštěva našeho kamaráda a top rybářského odborníka pana Pavla Vrány z ČRS, který nás každoročně navštěvuje a podporuje. Poprvé jsme také zaznamenali návštěvu z řad Rady ČRS…budeme potěšeni, když i tato vedoucí složka rybářské komunity v ČR bude naší organizaci pozitivně nápomocna.

Nyní dovolte, abychom jmenovali několik významných jmen, bez jejichž pomoci by handicapovaní rybáři nemohli plnohodnotně fungovat…tito lidé nás osobně, materiálně či finančně podporují… Davida Kolouška a Andrease Rudolpha z firmy Saenger, Oty Mihályho a Radúze Piljana z firmy MOSS.SK Delphin, Radka Zahrádku, Pavla Vránu, Michala Sedláčka ředitele For Fishing , Radka Filipa šéfredaktora časopisu Kajman, Jiřiny a Doškyho z rybolovnorsko.com, Karla Nikla, chlapce od Gunki, Petra Svárovského, Bohumila Gramana z vláčej.cz, Standu Komendu a dalších, kteří ochotně zapózovali u stánku handicapovaných rybářů a někteří přislíbili i další aktivní spolupráci při našich závodech. Osobní dík bychom chtěli složit panu Říhovi z Tropicu Liberec, který nám pomáhá s propagací a je nám nápomocen v širokém spektru sponzorů kladrubské organizace.

Opět musíme přítomnost ČRS MO Kladruby na největším rybářském veletrhu v ČR hodnotit velmi pozitivně a věříme, že se nám v průběhu roku lidé s otevřeným rybářským srdcem ozvou a svými možnostmi nás budou chtít podpořit. Děkujeme všem návštěvníkům, kamarádům a partnerům, kteří nás navštívili, podpořili, či přislíbili spolupráci do dalších let. Naše čtvrtá účast na veletrhu a vynaložené úsilí nás všech bylo na počtu návštěvníků a zájmu o handicapové rybáře znát. Zájem byl opět větší než v předešlém roce, z čehož máme obrovskou radost, protože jsme tady právě proto, abychom lidem sdělili, že se dá s handicapem rybařit, lze potkávat nové přátelé a s podporou se lze úspěšně zařadit do „běžného“ života.

S úctou a pozdravem za realizační team ČRS MO Kladruby na FF 2019

Tomáš Kučera a Jan Porhansl

Nejčtenější články

Chytáme štiky – vhodné rybolovné techniky

Jak asi každý rybář ví, štika je v českých vodách hned po sumci druhá největší ryba dorůstající délky hodně přes 1 metr. Vážit pak může až ke 35 kg. Ovšem průměrná lovná délka v Česku je jen někde kolem 40 až 70 cm, o váze ryb sotva několika kilogramů. Je to predátor a zdravotní policie v jednom. Ráda totiž loví zraněné a nemocné ryby, nepohrdne ale ani mrtvou rybkou, drobnými hlodavci či mláďaty ptáků. A jak tedy na štiky? Využít můžeme hned několik metod. Chytáme je na plavanou, položenou, nebo také vláčením. Ovšem jde to i na mušku s muškařským náčiním!

Tyrolské dřívko, jeho použití

Tyrolské dřívko se používá především při vláčení, kdy má za úkol nadzvedávat nástrahu ode dna, díky čemuž se méně vázne. Dřívko při pohybu rozviřuje dno, což často také vyprovokuje dravce k útoku. Metodou vláčení s tyrolským dřívkem cíleně lovíme štiky, candáty, sumce, jelce tlouště a okouny. Podle velikosti nástražní rybky, hloubky lovného místa a síly toku pak volíme velikost tyrolského dřívka a také samotnou montáž.

Rybí pásma, aneb je dobré vědět, co nám plave pod nohama

Vodní toky jsou poměrně dost charakteristické v mnoha aspektech. Pokud je zkoumáme, sledujeme u nich různé, například to, zda protékají přirozenou krajinou, nebo regulovaným korytem, také hodnotíme jejich šíři, či členitost … Další důležitou roli hraje hloubka toku, síla proudu, typ dna, od toho všeho se právě odvíjí okysličení vody, teplota vody apod. A podobné je to i u vod stojatých. Ty mají také své charakteristické rysy. A právě charakteristika toku nebo nádrže má vliv na druhy živočichů a také ryb, které v daném pásmu žijí.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace Rozumím