Rybářský rozcestník

Bentos

Bentos se nazývá skupina živočichů, která žije na dně řek, jezer, potoků nebo jde o živočichy ukrývající se ve vodní vegetaci. Patří sem například vodní plži, mlži, raci, ale také žahavci, houba říční a rybniční, nezmaři …