Rybářský rozcestník

Rostliny mokřadní

Tyto rostliny porůstají břehy toků, či rybníků, ale najdeme je i v mělkých tůních nebo na podmáčených místech. Rostou jak v horských, tak i podhorských oblastech, ale i na pahorkatinách a v nížinách. Tvoří charakteristický kolorit vodního světa který můžeme dále rozdělit na rákosoviny stojatých vod, říční rákosoviny, rostliny bahnitých substrátů, rostliny letněných rybníků a mokřadní dřeviny.

Jednoleté rostliny letněných rybníků

Jednoleté rostliny, které najdeme na obnažených plochách rybníků, které se na zimu vypouštějí, ale také všude tam, kde krátkodobě vysychá voda.

20 dalších

Mokřadní dřeviny

Stromy rostoucí na podmáčených půdách a podél vodních toků. Jedná se o vrby, olše, topoly ...

13 dalších

Ostatní rostliny rostoucí na březích potoků a řek

Ostatní rostliny, keře a stromy nezařazené v dalších kategoriích, které jsou svým růstem zásadně vázané na vodu.

47 dalších

Rákosiny stojatých vod i říční

Vytváří vysoké rozsáhle porosty na březích rybníků a řek. Jsou to významné rostliny, které poskytují úkryt vodním živočichům, také potravu a také celkově dotváří charakter krajiny.

20 dalších

Rostliny bahenních substrátů

V bahně roste řada obojživelných rostlin. Najdeme je na místech v malých tůních, mělkých rybnících, odvodňovacích příkopech, na okrajích kanálů s pomalu proudcí vodou ...

15 dalších

Vysoké ostřice

Porosty vysokých ostřic jsou v mokřadlech nepřehlédnutelné. Patří mezi významné zástupce rostlin, které jsou přímo vázány na vodu, tedy na břehy rybníků, řek, podmáčená místa na loukách, zapalvené potoční a říční nivy. Bývají to často dominantní rostliny v místě.

12 dalších

Články z uvedených kategorií