Rybářský rozcestník

Rákosiny stojatých vod i říční

Vytváří vysoké rozsáhle porosty na březích rybníků a řek. Jsou to významné rostliny, které poskytují úkryt vodním živočichům, také potravu a také celkově dotváří charakter krajiny.