Rybářský rozcestník

Mokřadní dřeviny

Stromy rostoucí na podmáčených půdách a podél vodních toků. Jedná se o vrby, olše, topoly …