Rybářský rozcestník

Atlas vodních a pobřežních rostlin

Rostliny jsou nedílnou součástí zdravého životního prostředí a to nejen proto, že dokáží z anorganických látek vytvářet organickou hmotu, ale hlavně jsou zdrojem kyslíku v našem ovzduší, bez kterého by žádný organismu, včetně nás lidí, nepřežil. Zde uvádíme jen zlomek té neuvěřitelné flóry, co se na zemi vyskytuje, jen ty u nás rostoucí rostliny, které by snad měl znát každý milovník přírody.

Rostliny mokřadní

Tyto rostliny porůstají břehy toků, či rybníků, ale najdeme je i v mělkých tůních nebo na podmáčených místech. Rostou jak v horských, tak i podhorských oblastech, ale i na pahorkatinách a v nížinách. Tvoří charakteristický kolorit vodního světa který můžeme dále rozdělit na rákosoviny stojatých vod, říční rákosoviny, rostliny bahnitých substrátů, rostliny letněných rybníků a mokřadní dřeviny.

127 dalších

Sinice a řasy

Při základním dělení se vodní rostliny dělí na skupinu sinic a řas a na skupiny tzv. vyšších rostlin. Sinice a řasy jsou jednobuněčné, koloniální o mnohobuněčné fotoautotrofní organismy žijící volně ve vodním sloupci (fytoplankton), nebo rostou přichycené k nějakému podkladu pod vodou (perifyton).

2 další

Vyšší vodní rostliny

Vyšší vodní rostliny rostou od horských pásem až po nížiny jak ve vodách stojatých, tak v tekoucích vodách. Obohacují vodu kyslíkem, ale také slouží jako potrava či úkryt vodním živočichům. Jsou důležitou součástí celého vodního ekosystému.

36 dalších

Články z uvedených kategorií