Rybářský rozcestník

Sinice a řasy

Při základním dělení se vodní rostliny dělí na skupinu sinic a řas a na skupiny tzv. vyšších rostlin. Sinice a řasy jsou jednobuněčné, koloniální o mnohobuněčné fotoautotrofní organismy žijící volně ve vodním sloupci (fytoplankton), nebo rostou přichycené k nějakému podkladu pod vodou (perifyton).