Rybářský rozcestník

Vyšší vodní rostliny

Vyšší vodní rostliny rostou od horských pásem až po nížiny jak ve vodách stojatých, tak v tekoucích vodách. Obohacují vodu kyslíkem, ale také slouží jako potrava či úkryt vodním živočichům. Jsou důležitou součástí celého vodního ekosystému.

Kořenující ve dně, s listy na hladině

Tyto rostliny sice rostou ve vodě, s kořeny u dna, ale současně jsou v trvalém kontaktu se vzduchem. Patří sem stuhlíci, lekníny, rdes ...

8 dalších

Plovoucí na hladině

Tyto rostliny nalezneme většinou ve stojatých, nebo mírně tekoucích vodách. Plavou volně na hladině, často vytváří celé zelené koberce. Většina z nich dokáže chvíli přežít i při dočasném vyschnutí místa, kde se nachází. Patří sem okřehky, závitky ...

3 další

Vodní rostliny - ponořené

Rostliny z této kategorie se vyskytují ve všech typech vod, od hor až do nížin. Do skupiny ponořených rostlin pak patří všechny, které rostou pod vodou. Některé i když rostou pod vodou, mohou vytvářet květy na hladině. Jsou důležitým prvkem celého vodního ekosystému, protože se na nich a mezi nimi zdržují beneticé organismy, které slouží jako potrava ryb. Také ryby mihou ve šlahounech a trsech těchto rostlin najít útočiště.

24 dalších

Články z uvedených kategorií