Rybářský rozcestník

Vodní bezobratlí živočichové

Někteří bezobratlí živočichové žijí ve vodě celý život, u jiných žijí ve vodě jenom larvy, dospělci pak žijí mimo vodu a to často na trvalo …

Bentos

Bentos se nazývá skupina živočichů, která žije na dně řek, jezer, potoků nebo jde o živočichy ukrývající se ve vodní vegetaci. Patří sem například vodní plži, mlži, raci, ale také žahavci, houba říční a rybniční, nezmaři ...

20 dalších

Nekton

Jedná se o vodní živočichy, kteří jsou schopni se samostatně pohybovat i proti proudu vody. Jde například o ploštice, potápníky, virníky ...

6 dalších

Plankton

Plankton jsou organismy, které se snášejí ve vodním sloupci a nejsou schopny překonat vlastní silou proudění vody. Často jsou tak malé, že je lze vidět jen pod mikroskopem.

4 další

Pleuston

Skupiny drobných vodních živočichů, která umí běhat nebo klouzat po vodě a to díky jejímu povrchovému napětí.

4 další

Články z uvedených kategorií