Rybářský rozcestník

Rybářský rozcestník.cz

Originalna ENGLESKA MREŽICA

Zahvaljujući našem iskustvu u tekstilnoj proizvodnji znamo da se sve slične proizvodnje iz Velike Britanije već odavna preselile na istok. Niti jedna se više ne nalazi u staroj dobroj Engleskoj. Čak naš dobavljač PVA materijala koji ima dobro skenirano englesko …

Číst článek

LA RED INGLESA VERDADERA….???

Gracias a nuestra experiencia en producción de textil sabemos que todas las manufacturas parejas se mudaron de Gran Bretaña al este desde hace mucho tiempo. Ni solo una hay en Inglaterra. El mismo nuestro proveedor del material PVA quien conoce …

Číst článek

Pravá ANGLICKÁ SÍŤKA

Díky našim zkušenostem v textilních výrobách víme, že se všechny podobné výroby z Velké Británie už dávno přestěhovaly na východ. Ani jedna už ve staré dobré Anglii není. Dokonce náš dodavatel PVA materiálu, který má anglický trh velmi dobře zmapovaný …

Číst článek

LA VERA RETICELLA INGLESE….???

Grazie alle nostre esperienze nella produzione tessile sappiamo che tutte le produzioni simili sono già state trasferite dalla Gran Bretagna all’Est. Nella buona vecchia Inghilterra non ce ne rimasta una sola. Persino il nostro fornitore del materiale PVA, che conosce …

Číst článek

DIE ECHTE ENGLISCHE NETZ….???

Dank unserer Erfahrungen von der Textilproduktion wissen wir, dass alle ähnlichen Fabrikationen aus Großbritannien seit lange nach Osten umgesiedelt haben. Nicht nur eine befindet sich in alten guten England. Sogar unser Zulieferer des PVA-Materials, der den englischen Markt gut kennt …

Číst článek

DE VERANO, DE INVIERNO, DE TODO EL AÑO?

La división entre los de verano, de invierno y de todo el año es más o menos una recomendación técnica. Para la fabricación usamos solamente el material probado de la misma característica, pero de espesura o densidad de textura diferente. …

Číst článek

LJETNE, ZIMSKE, CJELOGODIŠNJE?

Podjela na ljetne, zimske i cjelogodišnje je više manje  samo tehnička preporuka. Za proizvodnju koristimo samo isprobani materijal istih osobina samo druge čvrstoće i gustoće vezivanja. Kemijski sastav materijala koje koristimo je uvijek isti.   Ukoliko je vlakno deblje utoliko …

Číst článek

LETNÍ, ZIMNĺ, CELOROČNÍ?

Rozdělení na letní, zimní a celoroční je víceméně jen technickým doporučením. Pro výrobu používáme jen vyzkoušený materiál stejné charakteristiky, jen jiné síly nebo hustoty vazby. Chemické složení námi používaných materiálů je stále stejné. Čím silnější vlákno, tím déle se rozpouští …

Číst článek

ESTIVA, INVERNALE, PER TUTTO L’ANNO?

La divisione su estive, invernali e quelle utilizzabili nell’arco di tutto l’anno è piuttosto una raccomandazione tecnica. Per la produzione utilizziamo soltanto il materiale inizialmente sottoposto alle prove, che ha le stesse caratteristiche e si distingue soltanto per lo spessore …

Číst článek

PVA pH-neutral??!!

Wir haben entdeckt, dass einige E-Shops bestätigen, dass ihre PVA-Produkte pH-neutral sind und nicht stinken. Damit haben sie uns einen Floh im Ohr gesetzt. Wir haben uns gesagt, dass wir so ein wunderbares Material irgendwo kaufen sollen. Weil wir in …

Číst článek