Rybářský rozcestník

Rybářský rozcestník.cz

Koljuška tříostná

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je štíhle protáhlé, před hřbetní ploutví jsou zpravidla tři izolované ostny, které vzájemně nejsou spojeny blánou. Ve vlastní hřbetní ploutvi jsou 3—4 tvrdé a 10—14 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 1 tvrdý a 8—10 …

Číst článek

Mník jednovousý

Lota lota (Linnaeus,1758) Popis: protáhlé, válcovité tělo se zužuje směrem k ocasu. Hlava je široká,zploštělá, ústa velká. Oči malé, umístěné navrchu hlavy, na bradě je nepárový vous. Dvojitá hřbetní ploutev má kratší přední část, zadní je dlouhá a dosahuje až …

Číst článek

Úhoř říční

Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) Popis: tělo je hadovité, v trupové části s oválným průřezem, V ocasní části viditelně ze stran zploštělé. Oči malé, ústa koncová, spodní čelist přesahuje horní. Břišní ploutve chybějí. Ve hřbetní ploutvi je 245—275 paprsků, v řitní …

Číst článek

Sumeček americký

Ictalurus nebulosu (Le Sueur, 1819) Popis: tělo je válcovité, s nízkou a širokou hlavou, na horní a dolní čelisti je dohromady osm vousků. oči jsou poměrně malé. Mezi hřbetní a ocasní ploutví je tuková ploutviČka. Tvrdé paprsky ve hřbetní ploutvi …

Číst článek

Sumec velký

Silurus glanis (Linnaeus,1758) Popis: tělo je protáhlé, v zadní Části z boků stlačené, holé, bez šupin.Hlava je nízká a široká, čelisti ozubené, oči malé. Kolem úst je šest vousků.Dlouhá řitní ploutev splývá se zaoblenou ploutví ocasní, hřbetní ploutev je malá…

Číst článek

Sekavec písečný

Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je protáhlé, z boků silně stlačené, stejně tak i hlava. Kolem úst šest vousků. Pod okem vztyčitelný trn, na konci rozdvojený.Mezi hřbetní a ocasní ploutví není kožní kýl. Ve hřbetní ploutvi 2—3 tvrdé a …

Číst článek

Sekavčík horský

Sabanejewia aurata (Filippi, 1865) Popis: tělo protažené ze stran zploštělé stejně tak i hlava. Okolo úst je 6 vousků a pod okem vztyčitelný trn, na konci rozdvojený. Na spodní i svrchní straně zádě je silný kožní kýl…

Číst článek

Piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je výrazně protáhlé do délky, válcovité, v zadní polovině ze stran zploštělé. Na předním konci hlavy je deset vousků. Ve hřbetní ploutvi jsou 2—4 tvrdé a 5—7 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3—4 tvrdé …

Číst článek

Mřenka mramorová

Noemacheilus barbatulus (Linnaeus,1758) Popis: tělo je válcovité, hlava zaoblená (není zmáčklá z boků). Okolo ústního otvoru je šest vousků. Ve hřbetní ploutvi jsou 3—4 tvrdé, 6—10 měkkých paprsků. V řitní ploutvi 3—4 tvrdé a 4—6 měkkých.V břišních ploutvích 1—2 tvrdé …

Číst článek

Tolstolobec pestrý

Aristichthys nobilis (Richardson,1844) Popis: robustní trup je protáhlý a z boků zploštělý. s vyklenutým hřbetem I břišní partií. Hlava je nápadně velká, ústa koncová. Oči leží pod podélnou osou těla ve směru za zadním okrajem koutků tlamy. Prsní ploutve Jsou …

Číst článek