Rybářský rozcestník

Rybářský rozcestník.cz

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) Popis: menší rybka s výrazně zaoblenými ploutvemi, ocasní ploutev má zaoblené laloky. Hřbetní ploutev je posunuta mírně dozadu. Šupiny jsou velmi drobné. Postranní čára není úplná…

Číst článek

Slunka obecná

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Popis: tělo je štíhlé, ze stran zploštělé, ústa horní. Šupiny jsou poměrně velké, lehce opadavé. Postranní čára neúplná (tvoří ji 1—12 proděravělých šupin). Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 8—9 měkkých paprsků, v řitní ploutvi …

Číst článek

Podoustev říční

Vimba vimba (Linnaeus,1758) Popis: tělo je protáhlé, z boků mírně stlačené. Za hřbetní ploutví se nachází ostrý kýl pokrytý šupinami za břišními ploutvemi je kýl bez šupin. usta jsou spodní obloukovitá, pod masitým rypcem. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé …

Číst článek

Plotice lesklá

Rutilus pigus (Lacépéde, 1804) Popis: její podobnost s ploticí obecnou je na první pohled zřejmá a většina rybářů obě pokládá za tentýž druh. Při rozlišování je třeba si všímat protáhlejšího těla plotice lesklé, menších a nepatrně dolů směřujících úst, mírně …

Číst článek

Plotice obecná

Rutllus rutilus (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je ze stran zploštělé, za břišními ploutvemi je ostrá hrana pokrytá šupinami. Hlava je s malými ústy, v podstatě koncového postavení…

Číst článek

Perlín ostrobřichý

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,1758) Popis: tělo je ze stran zploštělé, vyšší než u plotice. Za břišními ploutvemi směrem k řitnímu otvoru je na břiše vytvořen kýl pokrytý šupinami. Ústa jsou malá, horního postavení. Hřbetní ploutev je posunuta za kolmici vztyčenou z …

Číst článek

Parma středomořská

Barbus meridionalis Risso, 1826 Popis: stavbou těla se podobá parmě obecné, která je však robustnější.Tělo je štíhle protáhlé, Čtyři vousky u tlamy jsou delší a jemnější. Za spolehlivý rozlišovacĺ znak obou druhů je považována délka jejich řitní ploutve, která, přiložena …

Číst článek

Parma říční

Barbus barbus (Linnaeus 1758) Popis: tělo včetně hlavy protáhle válcovité, na břišní straně zploštělé, je pokryto protáhlými, v kúži pevně zapuštěnými šupinami. Ústa jsou spodní,s masitými pysky a čtyřmi vousky, oči poměrně malé a jsou posunuty vysoko k temeni…

Číst článek

Ouklejka pruhovaná

burnoides bipunctatus (Bloch,1782) Popis: ryba podobná oukleji obecné, ve hřbetní čáře je však vyšší (výška těla obsažena 3—4krát v délce těla). Ústa jsou koncová nebo s mírně horním postavením. Ve hřbetní ploutvi jsou 2—3 tvrdé a 7—8 měkkých paprsků, v …

Číst článek

Ouklej obecná

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Popis: štíhlé, protáhlé tělo s téměř rovným hřbetem. Ústa jsou malá,vrchního postavení. Tělo je ze stran zploštělé. Mezi břišními ploutvemi a řitním otvorem je ostrý kýl. Šupiny jsou větší, lehce opadavé. Ve hřbetní ploutvi jsou 3—4 …

Číst článek