Rybářský rozcestník

Rybářský rozcestník.cz

Ouklej obecná

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Popis: štíhlé, protáhlé tělo s téměř rovným hřbetem. Ústa jsou malá,vrchního postavení. Tělo je ze stran zploštělé. Mezi břišními ploutvemi a řitním otvorem je ostrý kýl. Šupiny jsou větší, lehce opadavé. Ve hřbetní ploutvi jsou 3—4 …

Číst článek

Ostrucha křivočará

Pelecus cultratus (Linnaeus,1756) Popis: tělo je protáhlé, silně z boků stlačené, s nápadně zvlněnou postranní čárou. Hřbetní linie je rovná, břišní obloukovitě vyklenutá, Od hrdla po řiť je vytvořen ostrý kýl. Prsní ploutve jsou protažené, přesahující kolmici od báze břišních …

Číst článek

Ostroretka stěhovavá

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1759) Popis: tělo je protáhle štíhlé, kryté velkými šupinami, hlava poměrně malá,oko velké. Ústa jsou spodní a mají tvar příčné štěrbiny s ostrými rohovitými rty, pouze u zcela malých jedinců (asi do 10 cm) jsou poněkud obloukovitá. …

Číst článek

Lín obecný

Tinca tinca(Linnaeus,1758) Popis: krátké, vyšší zavalité tělo, ústa jsou koncová, s dvěma malými vousky na horním rtu. Všechny ploutve jsou zaoblené, ocasní je ukončena rovně, jen s mírným vykrojením. Tělo je pokryto malými šupinami…

Číst článek

Karas stříbřitý

Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je poměrně vysoké, ze stran zploštělé. Horní okraj hřbetní ploutve a dolní okraj řitní ploutve je vypouklý, ocasní ploutev je silně vykrojená. Na zadním okraji nejdelšího (třetího) tvrdého paprsku hřbetní ploutve bývá 10—15 zoubků, …

Číst článek

Karas obecný

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je vysoké, kratší, zavalité, hlava malá, skřele vypouklé, na omak drsné, koncová ústa bez vousků. Horní okraj hřbetní a dolní okraj řitní ploutve je vypouklý. Největší (třetí) tvrdý paprsek ve hřbetní ploutvi je ze …

Číst článek

Kapr obecný

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Popis: tělo je robustní, celé nebo jen zčásti ošupené. Hlava poměrně krátká, tupá, ústa jsou směrována dolů. Na horním rtu jsou přítomny čtyři vousky.Původní volně žijící forma kapra (někdy nazývaná sazan) je nízkotělá; výška těla je …

Číst článek

jelec tloušť

Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je válcovité, z boků mírně stlačené, hlava je stlačená shora,ústa jsou široká s masitými pysky. Řitní ploutev je zpravidla vypouklá. Podle HANELA (1986) mají tloušti v ČR ve hřbetní ploutvi 2—3 tvrdé paprsky a …

Číst článek

Jelec proudník

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je štíhlé, ústní otvor mírně spodního postavení s přečnívajícím rypcem. Okraj řitní ploutve je vykrojený nebo rovný. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 7—8 měkkých paprsků, v řitní ploutvi jsou 3 tvrdé a …

Číst článek

Jelec jesen

Leuciscus idus (Linnaeus,1758) Popis: tělo je zavalitější než u tlouště, hlava je poměrně menší, s drobnějšími polospodními ústy. Řitní ploutev je zřetelně vykrojena. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a (7)8(9) měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé a 9—10 …

Číst článek