Rybářský rozcestník

Rybářský rozcestník.cz

Hrouzek obecný

Gobio gobio (Linnaeus,1758) Popis: tělo je vřetenovité, s úzkým a protaženým ocasním násadcem. Velká, vysunovatelná ústa jsou spodního postavení s párem vousků, které mohou, ale I nemusí sahat až k oku. Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 7 měkkých …

Číst článek

Hrouzek kesslerův

Gobio kessleri Popis: tělo je protáhle vřetenovité S válcovitým kořenem ocasu. Hrdlo je pokryté šupinami, pár vousků zasahuje za zadní okraj oka. Ve hřbetní ploutvi jsou 2—3 tvrdé a 8 (vzácně 7 či 9) měkkých paprsků, v řitní ploutvi 2—3 …

Číst článek

Hrouzek dlouhovousý

Romanogobio uranoscopus Popis: tělo protáhle vřetenovité s válcovitým ocasním násadcem hrdlo šupinaté, rypec protažený, pár vousků sahá až k zadnímu okraji přední skřelové kosti…

Číst článek

Hrouzek běloploutvý

Gobio albipinnatus Lukasch, 1933 Popis: tělo je vřetenovité, štíhlé, v bocích mírně zúžené,rypec krátký,hrdlo holé, nepokryté šupinami, vousky dosahují k zadnímu okraji oka, někdy mohou být i kratší (obr. 42). Výška a šířka ocasního násadce jsou shodné…

Číst článek

Hořavka duhová

Rhodeus sericeus (Pallas,1776) Popis: tělo je poměrně vysoké, řitní ploutev začíná přeci svislou čárou,vedenou od zadního konce báze hřbetní ploutve. Postranní čára je neúplná,nemá více než 8 šupin (obvykle je perforováno 4—6 šupin). Ve hřbetní ploutvi jsou 2—4 tvrdé a …

Číst článek

Cejnek malý

Abramis bjoerkna (Linnaeus,1758) Popis: tělo je vysoké, zploštělé, hlava poměrně malá, oči velké, ústa se spodním postavením. Za břišními ploutvemi je kýl bez šupin. Na přední části hřbetu je rýha nekrytá šupinami. OPATRNÝ (1958) nalezl ve hřbetní ploutvi(2)3 tvrdé a …

Číst článek

Cejn velký

Abramis brama (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je vysoké z boků zploštělé, hlava je v poměru k velikosti těla malá, s velkým okem. Ústa jsou spodní, vysunovatelná. Ocasní ploutev je hluboce vykrojená. Mezi břišními ploutvemi a řitní ploutví tvoří břicho zašpičatělou …

Číst článek

Cejn siný

Abramís ballerus(Linnaeus, 1758) Popis: z našich cejnů má nejštíhlejší tělo, z boků nápadně stlačené. Řitní ploutev je velmi dlouhá. Hlava je zakončena ústy mírně obrácenými nahoru.Ve hřbetní ploutvi jsou 3 tvrdé a 8—9 měkkých paprsků, v řitní ploutvi 3 tvrdé …

Číst článek

Cejn perleťový

Abramis sapa (Pallas, 1811) Popis: tělo je poměrně krátké, vysoké, z boků stlačené. Na hlavě je velké oko, ústa jsou malá, částečně spodního postavení, jsou umístěna pod okrouhlým nápadným rypcem. Spodní lalok ocasní ploutve je výrazně protáhlý. Ve hřbetní ploutvi …

Číst článek

Bolen dravý

Aspius aspius (Linnaeus,1758) Popis: tělo je štíhlé, protáhlé, hřbetní linie téměř rovná. Koncová ústa jsou hluboce rozeklaná, koutky sahají až po úroveň velkého oka. Na konci spodní čelisti je výběžek, zapadající do příslušné vyhloubeniny v horní čelisti. Dolní čelist je …

Číst článek