Rybářský rozcestník

Rybářský rozcestník.cz

Plotice lesklá

Rutilus pigus (Lacépéde, 1804) Popis: její podobnost s ploticí obecnou je na první pohled zřejmá a většina rybářů obě pokládá za tentýž druh. Při rozlišování je třeba si všímat protáhlejšího těla plotice lesklé, menších a nepatrně dolů směřujících úst, mírně …

Číst článek

Plotice obecná

Rutllus rutilus (Linnaeus, 1758) Popis: tělo je ze stran zploštělé, za břišními ploutvemi je ostrá hrana pokrytá šupinami. Hlava je s malými ústy, v podstatě koncového postavení…

Číst článek

Perlín ostrobřichý

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus,1758) Popis: tělo je ze stran zploštělé, vyšší než u plotice. Za břišními ploutvemi směrem k řitnímu otvoru je na břiše vytvořen kýl pokrytý šupinami. Ústa jsou malá, horního postavení. Hřbetní ploutev je posunuta za kolmici vztyčenou z …

Číst článek

Parma středomořská

Barbus meridionalis Risso, 1826 Popis: stavbou těla se podobá parmě obecné, která je však robustnější.Tělo je štíhle protáhlé, Čtyři vousky u tlamy jsou delší a jemnější. Za spolehlivý rozlišovacĺ znak obou druhů je považována délka jejich řitní ploutve, která, přiložena …

Číst článek

Parma říční

Barbus barbus (Linnaeus 1758) Popis: tělo včetně hlavy protáhle válcovité, na břišní straně zploštělé, je pokryto protáhlými, v kúži pevně zapuštěnými šupinami. Ústa jsou spodní,s masitými pysky a čtyřmi vousky, oči poměrně malé a jsou posunuty vysoko k temeni…

Číst článek

Ouklejka pruhovaná

burnoides bipunctatus (Bloch,1782) Popis: ryba podobná oukleji obecné, ve hřbetní čáře je však vyšší (výška těla obsažena 3—4krát v délce těla). Ústa jsou koncová nebo s mírně horním postavením. Ve hřbetní ploutvi jsou 2—3 tvrdé a 7—8 měkkých paprsků, v …

Číst článek

Ouklej obecná

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) Popis: štíhlé, protáhlé tělo s téměř rovným hřbetem. Ústa jsou malá,vrchního postavení. Tělo je ze stran zploštělé. Mezi břišními ploutvemi a řitním otvorem je ostrý kýl. Šupiny jsou větší, lehce opadavé. Ve hřbetní ploutvi jsou 3—4 …

Číst článek

Ostrucha křivočará

Pelecus cultratus (Linnaeus,1756) Popis: tělo je protáhlé, silně z boků stlačené, s nápadně zvlněnou postranní čárou. Hřbetní linie je rovná, břišní obloukovitě vyklenutá, Od hrdla po řiť je vytvořen ostrý kýl. Prsní ploutve jsou protažené, přesahující kolmici od báze břišních …

Číst článek

Ostroretka stěhovavá

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1759) Popis: tělo je protáhle štíhlé, kryté velkými šupinami, hlava poměrně malá,oko velké. Ústa jsou spodní a mají tvar příčné štěrbiny s ostrými rohovitými rty, pouze u zcela malých jedinců (asi do 10 cm) jsou poněkud obloukovitá. …

Číst článek

Lín obecný

Tinca tinca(Linnaeus,1758) Popis: krátké, vyšší zavalité tělo, ústa jsou koncová, s dvěma malými vousky na horním rtu. Všechny ploutve jsou zaoblené, ocasní je ukončena rovně, jen s mírným vykrojením. Tělo je pokryto malými šupinami…

Číst článek