Rybářský rozcestník

MEMORIÁL DANA ČELŮSTKY ZEMNÍK-BODOVKA 2018

Kaprařské závody konané 14,15 a 16.9.2018. Místo konání: Zemník-Bodovka. Celková doba nonstop lovu od pátku 14.9.2018 18:00 do Neděle 16.9.2017 12:00. Veškerý výtěžek bude věnován nadaci PINK BUBBLE, která pomáhá onkologickým pacientům plnit jejich sny.

Ahoj Kamarádi

Dne 4.2.2018 odešel po tvrdém boji se zákeřnou nemocí náš milovaný kamarád, parťák, přítel a syn Dan Čelůstka. Jeho největším snem a vášní byl lov velkých kaprů.  Ten jsme se mu všichni snažili plnit jak jen to bylo možné.

Čest jeho památce.
Já jsem se rozhodl, že mým posláním, by mělo být pomáhat lidem co bojují podobně jako bojoval Dan. Proto chci veškerý výtěžek věnovat nadaci PINK BUBBLE, která pomáhá onkologickým pacientům plnit jejich sny.

Petrův zdar Honza

Pravidla „MEMORIÁL DANA ČELŮSTKY 2018“

místo konání: Zemník-Bodovka

Výtěžek závodu bude věnován nadaci PINK BUBBLE – www.pinkbubble.cz

Celková doba nonstop lovu od pátku 14.9.2018 18:00 do Neděle 16.9.2017 12:00

Team
Dvou nebo tří členný carp team (dále pouze CT). Závodu se účastní maximálně 12 CT. Všichni dva až tři členové CT mají stejná práva a povinnosti.

Losování
Losování bude dvoukolové. První kolo určí pořadí losování lovných míst. Týmy budou losovat v pořadí dle přijetí celých plateb na účet pořadatele. V druhém kole se bude losovat místo lovu v pořadí z prvního kola losování pořadí. Za týmy, které se nedostaví k losování, bude na konci pořadí losovat zástupce pořadatele nebo pořadatelem schválená osoba.

Bodování
Boduje se každý ulovený kapr , kdy 10 gramů hmotnosti = 1 bod. Do konečného pořadí se započítá součet maximálně pěti nejtěžších týmem ulovených bodovaných kaprů. Do celkového pořadí se započítávají i úlovky od 1 do 5 ks bodovaných kaprů.

Závody jedeme ve stylu fair-play.

Vážení a bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být kapr neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Sakování ryb např. z důvodu focení je nepřípustné. Zasakovat rybu může team jen v případě momentální nedostupnosti  rozhodčího a jen na jeho výslovný pokyn, mobilním telefonem. Vítězem závodu se stává team s největším dosaženým počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium bude rozhodující čas ulovené první bodované ryby.

Protest
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1 000.-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší JURY, která bude stanovena před zahájením závodu. Členové JURY: Ředitel závodu, hlavní rozhodčí, vedoucí sektoru, kterého se protest týká, kapitáni dvou vylosovaných týmů, (plus jeden náhradník).

Přesun na místa a příprava lovného místa
Dle časového rozvrhu se závodníci mohou přesunout na vylosovaná místa a započít se stavbou tábora v pátek dne 14.9.2018 po vylosování lovných míst, připravit lovné místo však smí nejdříve v patek v 16:00 hod. Příprava lovného místa je nalezení vhodného místa k lovu a předběžné zakrmení. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu jezera!

Lovný sektor
Každý CT vylosuje sektor vyznačený v terénu číslem lovného místa. Na vodě může být sektor vyznačen hraničními bójkami pořadatele. Manipulace s hraniční bójkou a kolíky pro vyznačení sektoru v průběhu závodu, nebudou tolerovány a jejich překročení bude bráno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, team je zodpovědný za přítomnost ne však pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov
Lov kaprů dle Rybářského řádu jezera Zemník Bodovka platného od 1.1.2017 pro rybolov chyť a pusť. Každý CT dostane výtisk RŘ Jezera při prezentaci.
Povolená technika lovu
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem, nástraha tzv. na vlas mimo háček. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže. Povolené návnady a nástrahy dle platného rybářského řádu jezera Zemník-Bodovka. Tedy jsou povoleny návnady a nástrahy jako boilies, peleta, partikl (pouze řepka s kukuřicí ve správně uvařeném stavu (bude kontrolováno), těsto, imitace boilies, pelet. Jako návnadu je možné použít i method mixy. Použité krmení je pro závod omezeno na 25kg na CT. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu návnadu a montáž, team je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. V průběhu závodu je přísně zakázáno vstupovat do vody.
Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povolené vybavení: Markery pouze k prozkoumání houbky (ne k označení lovného místa jako bójka), nahazovací echoloty, zavážecí lodička (jen hodinu před zahájením závodu k prozkoumání dna)
Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80cm, vyprošťovačem háčků, desinfekčním prostředkem k ošetření ryb, podložkou nejlépe bazenkoveho tipu,2ks ekosaku. Je potřeba i mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno.

Prostor
Lovná místa a hranice sektoru na břehu, budou vyznačeny hraničními kolíky a číslem lovného místa. Na břehu mohou být označeny páskou a na vodní hladině hraničními bójkami.

Pohyb a chování v průběhu závodu
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící odstaví svá vozidla na vyhrazeném parkovišti, to samé platí i pro návštěvy. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní na CGC se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto nahradit.

Vyhodnocení
Vyhodnoceny budou teamy, které se umístily na celkovém prvním, druhém a třetím místě a tým s nejtěžším uloveným kaprem závodu, vítěze jednotlivých sektorů a první ryba závodu.
Zvláštní cena bude udělována za první ulovenou bodovanou rybu závodu.

Harmonogram závodu:
pátek 14.9.2018
– registrace CT – od 12:00hod do 14:00hod.
– losování míst – 14:00 -15:00hod.
– přesun do sektorů – od ukončení ceremoniálu a losování
– mapování lovných míst patek 16:00 – 17:00hod.
– zahájení lovu 18:00hod.
Neděle 15.9.2018
– ukončení závodu – 13:00 hod.
– přesun k hlavní budově do 14:00hod.
– slavnostní vyhlášení výsledku 14:30 hod. a ukončení akce.Startovné – 5.000,- Kč (200,- EUR) za  tým.

Nadaci se při naplnění závodu věnuje 50.000 Kč nebo 2.000 EUR.

Jediný náklad je pronájem vody na víkend 10.000 Kč ( 400 EUR )

Ceny

1. místo – Pohár
2. místo – Pohár
3. místo – Pohár

Výtěžek závodu bude věnován nadaci PINK BUBBLE – www.pinkbubble.cz

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. V případě nenaplnění závodu budou procentuélně upraveny ceny Porušení pravidel může vést k okamžitému vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

Více zde: carp-generation.webnode.cz

Nejčtenější články

Dipovací kleště, jejich použití

Moderní doba přináší na rybářský trh stále více různých nových produktů. Také v kategorii „rybářská bižuterie“ se stále objevují nové a nové pomůcky pro nás rybáře. Například dipovací kleště. Víte jak vypadají a k čemu slouží?

Novomlýnská nádrž vydala dosud největšího kapra v historii Evropského šampionátu v lovu kaprů!

Na Novomlýnské nádrži se pořádá již pátý ročník Evropského šampionátu v lovu kaprů „Stairs2Hell“. Jejím pořadatelem je společnost European Carp Fishing Association, která se organizací závodů zabývá již řadu let, ve spolupráci s Moravským rybářským svazem a Povodím Moravy. V čele této společnosti stojí manažerka projektu Tereza Asterová, na závodech dále spolupracují ambasador projektu, známý rybář Jakub Vágner a zkušení organizátoři, rybáři a ředitelé závodů, Petr Šurek a Vít Černý. Tento závod má tradici již od roku 2017 a letos se ho účastní 100 tříčlenných týmů z celé Evropy. Vítěz získá 500 000 Kč a věcné ceny v hodnotě přes 200 000 Kč. Jednou z hlavních myšlenek závodu je podpora mladých rybářů při jejich cestě k úžasnému koníčku, proto pořadatel poskytuje dar rybářského vybavení v hodnotě 200 000 Kč na chod dětských rybářských kroužků v rámci Moravského rybářského svazu. Tímto je tento závod naprosto unikátní v rámci celosvětového měřítka.

FOR FISHING 2021

12. rybářský veletrh se letos koná v podzimních dnech a to od 21.10 do 24.10. 2021. Jde o největší rybářský veletrh v ČR. Co tam najdete v heslech: Prezentace nových trendů, představení novinek pro rok 2021, prezentace jednotlivých rybolovných technik, vytvoření rybářského prostředí pro všechny, co propadli krásám rybolovu, vytvoření obchodního prostředí pro vystavovatele v ekonomicky nejsilnějším regionu ČR, doprovodný program, přednášky, soutěže, propagace péče o životní prostředí a čistotu vod…